مقایسه میزان اضطراب دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار مقطع متوسطه

مطلب مورد نظری که هم اکنون مشاهد می کنید با عنوان مقایسه میزان اضطراب دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار مقطع متوسطه می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
مقایسه میزان اضطراب دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار مقطع متوسطه

مقایسه-میزان-اضطراب-دانش-آموزان-ورزشکار-و-غیر-ورزشکار-مقطع-متوسطهتحقیق مقایسه میزان اضطراب دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار مقطع متوسطه در حجم 137 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:

فهرست مطالب

فصل اول طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسئله تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

متغیرهای تحقیق

محدودیت های تحقیق

پیش فرضهای تحقیق

روش تحقیق

تعریف واژه ها

فصل دوم بررسی ادبیات پیشینه

مقدمه

تاریخچه اضطراب

تعاریف اضطراب

علائم اضطراب و روشهای اندازه گیری

نظریات اضطراب از دیدگاه روان شناسان و مکاتب مختلف

روشهای پیشنهادی کاهش میزان اضطراب

تکنیکهای کنترل اضطراب

رابطه آمادگی جسمانی با اضطراب

سطح اضطراب در مهارتهای حرکتی

میزان اضطراب ورزشکاران و غیر ورزشکاران

اضطراب و نوع ورزش

فصل سوم روان شناسی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم و چگونگی انتخاب آزمودنیها

متغیرهای تحقیق

انواع پرسشنامه های اندازه گیری میزان اضطراب

مراحل اجرای آزمون