بررسي تاثير تجديد ارزيابي داراييها بر شرکتهای بورسی

مطلب مورد نظری که هم اکنون مشاهد می کنید با عنوان بررسي تاثير تجديد ارزيابي داراييها بر شرکتهای بورسی می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسي تاثير تجديد ارزيابي داراييها بر شرکتهای بورسی

بررسي-تاثير-تجديد-ارزيابي-داراييها-بر-شرکتهای-بورسیتحقیق بررسي تاثير تجديد ارزيابي داراييها بر شرکتهای بورسی در حجم 75 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

درفصل اول تحقيق زمينه تئوريك تورم و ارتباط آن با گزارشهاي مالي مورد بررسي قرار گرفته است.

در فصل سوم تدابير حسابداري در شرايط تورمي و تعارض موجود با اهداف گزارشگري مالي

در فصل چهارم ارزيابي تدابير حسابداري و تجزيه و تحليل تطبيقي سخن به ميان آمده است.

در فصل پنجم نتيجه گيري و استنتاج منطقي به ميان كشيده شده است كه در واقع طرح پژوهش مي باشد كه با بررسي صورتهاي مالي در شركتهايي كه مشمول تجديد ارزيابي مي باشند اين موضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و همچنين در اين بخش اشكالات موجود در اين زمينه از نظر مالياتي و نسبتهاي مالي مورد بررسي قرار گرفته و پرسشنامه هاي تهيه شده و مصاحبات انجام شده با دست اندركاران ارائه گرديده و راههاي موجه پيشنهاد شده است و همچنين با استفاده از پرسشنامه، تحقيق تجربي  از طريق آمارگيري و نتيجه گيري و استنتاج منطقي عملي گرديده و در اين راستا نيز به ارائه پيشنهاداتي اقدام گرديده است.